30 MAR
 19:00
Frosta Motorveteranklubb skal avholde årsmøte tirsdag 30. mars kl 19.00 på Remman Øvre.
Alle betalende medlemmer har stemmerett.
Saker til årsmøte må meldes styret innen 23. mars.
 
Påmelding: sms til Arild 95 03 76 59.
 
Forbehold om Covid-19 restriksjoner.

Ekstraordinært årsmøte 2020

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt Tirsdag 15. sept kl 19.00 På Solvang.

Nytt styre kontituert. Det nye styret består nå av: Leder, Arild Moholt. Sekretær, Arild Sundet. Kasserer, Runar Eide. 

I tillegg ble det gjort vedtekts endringer som vil bli sendt brønnøysund for oppdatering. Oppdaterte endringer blir lagt ut på vår hjemmeside.

Kontigent for 2020 ble satt til 200.- for enkelt medlem og 250.- for familie. Dette vil bli opplyst i digitale media, men det vil fremdeles bli sendt tilbud pr mail til eksisterende medlemmer dær det finnes adresse. De som vil ha faktura på mail, må selv sørge for at kasserer har riktig mail adresse. Medlemskap er frivillig, men vi sender påminning 1 gang pr år til de medlemmer som ikke har betalt før medlem stykes fra medlems listen.

Antal oppmøtte var 14 stk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til Årsmøte 2019.

Årsmøte blir avholdt hos Arntzen Bakeri onsdag 04 Mars kl 19:00

Innkommende saker må være innmeldt til Styre senest 19.02.2020.

Kontakt: post@frosta-veteran.com eller 95037659 alt 91352785

Hei.

Ett nytt år er på trappene, å i denne samenheng vil vi oppfordre alle til og møte opp på Esso førstkommende onsdag (05.02.2020), kl 19:00 til årets første medlemsmøte.

Tema for kvelden blir årsmøtesaker og ellers løst og fast medlemmer lurer på...

 

Velkommen til en hyggelig kveld :-)

Nyheter og oppdatering, det nyeste øverst

Årets bilrebusløp 2019.

Hei. I forbindelse med årets bilrebusløp 11/08.2019 trenger vi minimum 20 av medlemmene til hjelp ifm arrangementet. Vi håper at de som har mulighet stiller. Vi tar ett medlemsmøte den 6 august, der vi diskuterer både Frostadagen og rebusløp. Håper mange har mulighet til og komme. Rebus er ferdig, og premier skaffet :-)

Styret.

 

Forenklet Årsmøtereferat 2019. Årsmøtet ble avholt i vårt klubblokale, tirsdag 26. februar kl. 19:00. Det var 12 stemmeberettige medlemmer på møtet. Møteleder ble Hans Krog og referent ble valgt Ragnar Sundet. Endring i vedtekter vedr. valg punkt 6 ble vedtatt, og betyr at hele styret ikke kan kastes samtidig. Det ble også vedtatt 1 varamedlem til styret som velges for 2 år. Årsmelding ble opplest og vedtatt uten innvendinger fra årsmøtet. Klubbens regnskap ble opplest av møteleder sammen med revisors beretning. Enkelte spørsmål i regnskapet ble redegjort for av styret, og regnskapet ble enstemmig vedtatt. Det var 1. innkommet forslag til årsmøtet som omhandlet å sette en hovedkomite for årets Amcar og Veterantreff. Svar på forslaget utsettes til post 7, aktivitetsplan 2019. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 ble: kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 400, for familiemedlemskap. Aktivitetsplanen lagt fram av styret, ble endel diskutert og var ambisiøs i forhold til 2018. Hovedkomite for et nytt Amcar og Veterantreff på Flystripa Vikaleiret ble: Roger Stinusen, Sverre Rygh og Ragnar Sundet. Valget ble gjennomført med følgende resultat: Leder for 1 år, Hans Krogh. Sekretær for 2 år, Arild Sundet. Varamedlem til styret for 2 år, Hjørund Hagerup. Revisor for 1 år, Boye Qvarme. Valgkomite for 1 år, Einar Johnsen og Håkon Emil Bergqvist Aspaas. Kasserer Roar Lenvik var ikke på valg og sitter fortsatt i 1 år. To personer valgt for å signere møteprotokoll, Svein Viken og Geir Moholt. Møtet slutt ca. kl 21:30.

MEDLEMSTREFF på klubben tirsdag 12. februar. Den "harde kjerne" møtte opp og telte 12 medlemmer. Den nyinnkjøpte Moccamaster kaffetrakreren ble innviet og fungerte supert i forhold til det vi var vant med fra tidligere løsninger. Praten og diskusjonene gikk livlig, og treffet ebbet ut i halv ti-tia. Det lakker og lir mot årsmøtet den 26. februar, og vi håper at mange har satt av denne kvelden til et hyggelig årsmøte i klubblokalet vårt.

TEMAKVELD med besøk hos Kjell Ivar Haltvik på Strandholmen, tirsdag kveld 29. januar, ble en opplevelse for de som hadde anledning. 10 medlemmer tok turen og fikk se de utrolige prosjektene som Haltvik holder på med, og noen av de ferdige objektene som var på plass i vekstedet. Et verksted som var stort, men som ikke hadde mye plass til overs. Her var det veteranbiler fra tidlig 1900 tallet og oppover til "nybiler på 1950 tallet". Foruten biler var det kanoner, svære motorer og mye som du ellers aldri ser. Det "hotteste" prosjektet pr. dato, en  Renault stor varebil som var Freia Sjokoladefabrikk sin første bil. Denne er det visst ikke mange av i hele verden, og Kjell Ivar har kommet langt med oppbyggingen av bilen. Kjell Ivar orienterte og fortalte om alt på hele rundet i det store verkstedet, og svarte villig på alle spørsmål. Besøket ble avsluttet med kaffe og historikken om denne Freia-bilen vi gleder oss til å se rulle ferdig ut av tusenkunstnerens verksted.

Da er vi igang med et nytt år. Tirsdag 15. januar var det både styremøte og medlemsmøte i klubblokalet. Her ble noe av aktivitetene vi skal ha den nærmeste tiden diskutert. Først blir det Temakveld den 29. januar med garasje/verksted-besøk hos Kjell Ivar Haltvik. Videre ble dugnadsarbeid i klubblokalet diskutert samt arbeidet med å skaffe klubben en egen Logo. Det er også stemning for å arrangere et nytt Cars&Coffee-treff i mai på Esso-stasjonen.

Medlemsmøte tirsdag 20. november i vårt klubblokale, samlet 20 medlemmer. Her ble det en oppsummering av siste sesong og styret refererte status for klubben. Diskusjonsemne ble drift av klubblokale og endel ønskede forbedringer som bør utføres for å få ting på plass. Ellers ble diskutert hvordan vi legger opp klubbtreff, temakvelder og medlemsmøter. Klubben har pr. idag 47 medlemmer.

Sommerens aktiviteter. Etter treffet på Vikaleiret i juni, har vi deltatt på Frostadan med utstilling av ca. 10 kjøretøyer. På Frostadagenes siste dag, søndag den 12. august, arrangerte vi Bilrebusløp med 15 deltagende lag. Mange positive tilbakemeldinger om dette arrangementet som visstnok falt i god smak. Videre hadde vi kjøring for "Livsglede For Eldre" fra Frostatunet mandag ettermiddag 13. august med ca. 10 biler. Som i fjor var dette et populært tiltak som beboerne og ansatte på Tunet satte stor pris på.

Flere av våre medlemmer deltar på forskjellige treff rundt omkring i landet, noen har vært helt nede i Halden på det årlige treffet der. Men mye foregår i Midt-Norge og dette varer langt utovet høsten.

Veteran og Amcar-treffet 23. juni. Det kom i underkant av 60 kjøretøyer som stilte til visning. Deriblant var det både amerikanske Truck's og andre lastebiler, Amcarbiler, veteranbiler og traktorer. Været var noe dårlig med lav temperatur og usikkerhet for regn, og gjorde deltagelsen mye mindre en forventet ved godt vær. Det ble arrangert rundflyging med helikopter under lave skyer, men den annonserte oppvisningen med Acro-fly måtte avlyses grunnet lavt skydekke. Det var ellers mange besøkende publikum som fikk med seg utstillingen av kjøretøyer, ca 100 biler ble parkert i gjesteparkeringen i løpet av dagen.

Cars & Coffee 12. mai. Arrangementet ble en suksess med hjelp av det fine været. Ca. 100 biler og mange motorsykler fant veien til Esso Frosta denne lørdagen. Mange blide mennesker som fant kjentfolk og hadde mye og prate om.

Ford Mustang, Vårmønstring 2018. Arrangementet holdes på Domkirkeplassen i Trondheim hvert år. I år deltog ca. 50 Mustanger fra midt-Norge. 2 biler deltok fra Frosta, og begge bilene hentet hjem priser / pokaler. I klasse Mustang 1971 -1973 tok Roar Lenvik 1. pris med sin 1973 mod. Cabrolet og Ragnar Sundet 2. prisen med 1972 mod. Mustang Grande.

Første tirsdagstreff i det nye klubblokalet. Selv om den offisielle leieperioden ikke starter før neste tirsdag, var det mange medlemmer som tok turen innom lokalet for en kopp kaffe og en prat. Her ble det diskutert og planlagt sommerens aktiviteter, satt opp arbeidsgrupper og gjort iherdig forsøk på vaffelsteking.

Nytt klubblokale. Da har vi gjennomført en dugnadskveld i det nye klubblokalet som er i den gamle Esso-stasjonen. Lokalet ryddet og møbler stablet og lagret. Delingsvegg ble demontert og lastet ut. Benker og skap ryddet og vasket samt at gulvet ble rengjort, støvsuget og vasket. Ca 10 medlemmer var innom og tok et tak. Dette kommer til å bli bra.

Medlemsmøte 10. april. Møtet ble holt i de lokalene som det skulle stemmes over på møtet. 17 medlemmer møtte, og Janne Hopmo fra Frostingen overvar første del, for å skrive et innlegg i forbindelse med fulldistribusjon med Motor som spesialemne. Referat fra møtet finner du over her ved og laste ned og åpne.

Neste medlemsmøte blir den 10. april kl. 19:30. Vi møtes på Gammel-Esso'n, og tar møtet i de lokalene vi skal ta en avgjørelse på, om vi går for leieavtale. Ellers flere interesante saker - så sett av kvelden for et spennende medlemsmøte.

Styret har vedtatt og innføre Familiekontingent. Denne er i år satt til kr. 400,-. For de som allerede har betalt medlemskontingent i år, og ønsker Familiekontingent, kan innbetale kr. 150,- og merke innbetalingen med navn på familiemedlemmer som ønsker familiekontingent sammen med hovedmedlemmet

Årsmøtereferat. Last ned dokumentet og åpne filen over her for å vise referat fra årsmøtet 13. mars 2018.

Årsmøte 2018. Innkalling til årsmøte sendes nå ut til alle medlemmer. Innkallingen sendes i konvolutt med agenda og vedlegg til alle som har en oppgitt postadresse, resten går på e-post. Årsmøtet holdes tirsdag den 13. mars kl. 19:30 på Solvang, Neset. Vi håper så mange som mulig kan sette av kvelden, da det er flere viktige saker som skal diskuteres og avgjøres.

Treffkveld på Esso'n: Etter en prøveperiode på 1 måned med mandagskveld, flytter vi tilbake til tirsdagskveld: Da det viser seg at mandagskveldene ikke var noe bedre alternativ, tar vi tilbake tirsdagskvelden; Hver tirsdagskveld kl 19:30 er alle medlemmer oppfordret til å ta en tur for hyggelig og sosialt treff på Esso'n for kanskje en kopp kaffe, treffe venner og høre mye nytt. Vi treffes.

Ny dag for treffkvelder på Esso'n. Fra uke 4 (22.januar) tar vi å møtes på mandagskvelder kl. 19:30. Dette på grunn av at flere medlemmer har gitt beskjed om at tirsdagskveldene er en vanskelig kveld. Vi tar det som en prøveordning en tid framover, og ser om mandager passer bedre for de fleste av oss.             Altså: hver mandag kveld kl. 19:30 møtes medlemmer på Esso-stasjonen til sosialt treff.

Siste medlemsmøte i 2017 ble holt 12.desember på Arntzen kafe. 12 medlemmer møtte opp og bidro til et aktivt og interesant møte. Klubbens leder ønsket vel møtt og refererte status for klubbens første år (som egentlig er et halvår). Videre ble kommende års begivenheter og aktiviteter diskutert. Dette legger grunnlaget for at styret har signaler om hva medlemmene ønsker, og kan lage forslag til aktivitetsplan for kommende sesong. Flere aktuelle saker som kom på bordet i møtet blir lagt fram til avstemning på kommende årsmøte. Valg av valgkomite til årsmøtet 2018: Arild Sundet og Roger Stinusen. Ketil Arntzen vartet opp med kaffe, bløtkake og winerbrød til en billig penge.

Medlemsmøte. Årets siste medlemsmøte blir den 12. desember på Arntzen kafe kl. 19:00. Hovedtema blir klubbens videre utvikling og aktiviterer for kommende år/sessong. Ønsker vi et eget møtelokale? - Ønsker vi Cars & Coffee til Frosta? Klubbens styre vil legge fram noen ideer og forslag som vi håper at mange medlemmer vil komme og være med å diskutere.

Den "harde kjerne" var også denne uken (uke 47) til sosialt treff på Esso'n.

Mange medlemmer møter opp på Esso'n tirsdagskveldene kl. 19:30. Her samles vi rundt bordet med en kopp kaffe og masse historier fra fjærnt og nært. Dette skaper samhold i klubben i vinterhalvåret, og tiden går raskere fram til våren da også utstyret i form av kjøretøyer tas med til Esso'n.

Medlemsmøte ble avholt den 17. oktober på Frosta brannstasjon sitt møterom. Hovedtema denne kvelden var restaurering av svært gamle biler, der reservedeler ikke finnes og må lages og improviseres. Kjell Ivar Haltvik kåserte og viste bilder fra sine prosjekt på 2 stykker Piccoloer i Levanger og Trondheim, biler fra tidlig 1900-tall. Nytt og interessant for de fleste av oss. På møtet var det 15 personer.

Medlemsmøte 17. oktober. Frosta Brannstasjon, møterommet kl. 19:00. Inngang på øvre side av bygget. Kveldens tema: Restaurering av gamle kjøretøy. Kjell Ivar Haltvik forteller og viser bilder fra sine prosjekter, spesielt Piccoloen på Levanger. Servering av kaffe og bløtkake. Ellers: Vi staker ut kursen for Frosta Veteranklubb framover. Hvor ambisiøse er vi, og hva er medlemmenes interesser. Vi håper på en åpen og god diskusjon, med mange ideer og forslag. Klubben har pr. i dag ca. 30 medlemmer og flere kommer til etterhvert. Vi håper du kan gi oss beskjed om du kommer, grunnet bestilling av bløtkake(r). Gi beskjed på Facebook-siden vår eller her på hjemmesiden. NB! Ikke parker slik at det kan være et hinder ved event. brannutrykning. Bruk øvre P-plassen på Coop, rett over veien. Vi vil ellers ønske nye medlemmer velkommen.

Frosta Veteranklubb stilte opp for "Livsglede for Eldre" på Frostatunet onsdag 13. september. Vi var 8 biler: Triumph, Chev Caprice, 3 stk. Chev Corvette, 2 stk. Mustang, Volvo 144. Alle biler kjørte 2 rundturer med beboere, det til stor glede for både beboere og ansatte. Det ble ønsket fra Frostatunet at dette måtte bli en årlig tradisjon.

Klubben er forespurt fra foreningen "Livsglede for Eldre" om å vise fram endel kjøretøyer og kanskje kjøre en tur på bygda for de som ønsker det. Dette skal skje onsdag kveld den 13. september kl. 18:00 på Frostatunet. For de som har anledning, ta kontakt med Hans Krog, tel. 995 62 964.

Klubben er nå registrert som mottaker i Grasrotandelen Norsk Tipping. Gi din tilslutning til klubben vår. 5% av tippeinnsatsen går til klubben uten at det belaster deg - belaster bare tilskuddsmidlene som går til idrett og foreninger. Søk på navnet eller org.nr.: 919 295 805 og trykk "Tilknytt".

Frostada'n 2017. Frosta Veteranklubb hadde stand på utstillingsområdet. Fin presentasjon med et titalls biler, 2 traktorer og motorsykler. 

Vi ønsker bilder av Veterankjøretøyer som er på Frosta, eller har tilknytning til Frosta. Disse legges i et eget album på vår Nettside, under Fotoalbum - Lokale kjøretøyer. Send gjerne en hilsen med bilde av ditt veterankjøretøy til:   

post@frosta-veteran.com

Klubb-treff. I sommerhalvåret har klubben treff hver tirsdag kl. 19:30 med oppmøte på Esso'n. Et uformeldt sosialt treff for de som har tid og anledning, og om været er noenlunde. Mulighet for en kopp kaffe, litt prat om bil og kjøretøy og kanskje en samlet tur til en bestemt destinasjon.

19.07.2017 ble klubben registrert i Brønnøysund med org.nr.: 919 295 805

I styremøtet 13.06.2017 ble det vedtatt å innmelde klubben i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. Når dette er i orden, blir org.nummer opplyst på vår Nettside.