Stiftelse

Starten på en interesseorganisasjon som skal ivareta interessen for gamle kjøretøy, ble holt på Arntzen kafe den 23.05.2017.

Gamle kjøretøy i denne sammenhengen, kan være veteranbiler, veterantraktorer, veteranmotorsykler eller kjøretøy i denne kategorien.

På møtet var det vel et dusin interesserte som hadde fanget opp at noe var på gang. Disse var enige om at en forening eller klubb var ønsket på Frosta. Det ble bestemt at det skulle stiftes en forening eller klubb, og at det formelle skulle holdes på et nytt møte den 06.06.2017 på samme tid og sted.

Nytt konstituerende møte ble holdt 06.06.2017 på Arntzen kafe. 15 personer møtte opp. Vedtak om å starte opp en klubb var enstemmeg. Klubbens navn ble Frosta Veteranklubb.

Styre til første årsmøte: Leder Hans Krog, sekretær Ragnar Sundet, kasserer Roar Lenvik.